úvod | zariadenia | ovládače | servis  
PS Products, s.r.o.

Líščie údolie 29 ( Karlová Ves )
841 04 Bratislava

IČO :
DIČ :
IČ DPH :
IBAN :
35739801
2020219685
SK2020219685
SK5331000000004110090500

tel.: +421 2 64285126 (27)
servis@phaser.sk